Collect from {????}
|b.yh225.wang|6k.yh225.wang|cl0.yh225.wang